VARAUSEHDOT MAJOITUKSISTA

VARAUKSEN TEKEMINEN JA MAKSUEHDOT

Asiakkaan tulee olla varausta tehdessään vähintään 18-vuotias.

Varaus tehdään ensisijaisesti Onnen Laineet Oy:n verkkokaupan kautta. Tutustuthan verkkokaupan ehtoihin ennen varauksen tekemistä. Verkkokauppa majoitukset.

Mikäli varauksen haluaa maksaa laskulla, niin siitä on sovittava erikseen Onnen Laineet Oy:n kanssa. Tällöin varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varauksesta vähintään 30% ennakkomaksun. Loppumaksu maksetaan viimeistään 30 vrk ennen loman alkua laskulla. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 30 vrk ennen loman alkua, maksetaan koko summa välittömästi.

Jos asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla vuokranantajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on saapunut vuokranantajalle.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (30% varauksen koko summasta) palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vrk ennen loman alkua, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokran palautukseen.

Muutokset varaukseen on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen loman alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Viime hetken muutoksia varaukseen ei voida taata.

VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, vuokranantaja voi peruuttaa asiakkaan varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin, mutta lisäkuluja tai vahinkoa, jonka peruutus mahdollisesti asiakkaalle aiheuttaa (esim. lennot tai autonvuokraus) ei korvata.

AVAINTEN LUOVUTUS

Vuokrantaja antaa ohjeet avainten luovutukseen, kun varaus on maksettu kokonaan. Jos avaimet häviävät, vuokranantaja on oikeutettu perimään asiakkaalta maksun uusista avaimista ja/tai lukoista sekä muista mahdollisista lisäkuluista.

OLESKELU KOHTEESSA

Kohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Kohteessa tulee käyttäytyä asiallisesti. Kohteen lähellä ei ole naapureita, mutta vieressä on yleinen tie. Tupakointi sallitaan vain ulkotiloissa. Vuokrantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus vaatia asiakasta poistumaan kohteesta ilman vuokran palautusta tai korvauksia, jos asiakkaan käytös aiheuttaa merkittävää häiriötä, vahinkoa tai vaaraa muille. Ilotulitteiden ampuminen ei ole sallittua päätalon, eikä Nikolain tuvan ympäristössä. Onnen Laineet Oy ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

LIINAVAATTEET

Kohteen vuoteissa on käytettävä lakanoita ja tyynynpäällisiä.  Mikäli vuoteissa ei ole käytetty liinavaatteita, vuokranantaja pesettää tyynyt ja peiton sekä petauspatjat asiakkaan laskuun. Vuokrauksen hintaan kuuluvat liinavaatteet ja pyyhkeet.

LOPPUSIIVOUS

Asiakas vastaa lomakohteen siivoamisesta vuokra-ajan päätyttyä. Asiakas voi tilata loppusiivouksen lisämaksusta (10 €) sopimalla siitä erikseen Onnen Laineet Oy:n kanssa, mutta kohde on silti jätettävä kohtuullisen siistiksi pois lähdettäessä. Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, eikä loppusiivousta ole maksettu, laskuttaa Onnen Laineet Oy kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 80 euroa.

VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Asiakas on vastuussa myös mahdollisten kohteessa vierailevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista vuokra-aikana. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle tai paikalliselle huoltajalle.

LEMMIKIT (Nikolain tuvassa, sekä päätyasunnossa sallittu)

Lemmikeistä tulee mainita vuokranantajalle varauksen yhteydessä. Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista. Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Kohteen pihamaa tulee jättää vuokra-ajan päätyttyä siistiin kuntoon ja lemmikkien jätökset tulee kerätä pois ennen kohteesta poistumista.

HENKILÖMÄÄRÄ

Kohteessa saa majoittua vain kohdekuvauksessa ilmoitettu henkilömäärä, tai mitä kohdetta vuokrattaessa on sovittu. Kohteen tontille ei saa pystyttää telttaa tai ajaa asuntovaunulla tai matkailuautolla ilman vuokranantajan lupaa.

VALITUKSET

Kaikki kohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava vuokranantajalle välittömästi ja jo loman aikana.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Näissä varausehdoissa sekä vuokrasopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Riitatilanteissa kummankin osapuolen tulee yrittää selvittää asiat neuvottelemalla. Jos tyydyttävää ratkaisua ei kuitenkaan saavuteta neuvottelemalla, voidaan asia viedä ratkaistavaksi käräjäoikeuteen.