Varausehdot juhlatilat


YLEISET EHDOT

Nämä vuokrausta koskevat yleiset ehdot ovat laadittu, jotta Onnen Laineilla voitaisiin järjestää mahdollisimman onnistuneita tilaisuuksia.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja sekä korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa.

Vuokrauksesta yleisesti
Onnen Laineet Oy:llä järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta esim. (juhla, kokous jne.) sekä henkilömäärästä sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

Tilojen vuokraajan tulee olla vähintään 18 -vuotias ellei ole toisin sovittu.

Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti:

Onnen Laineet Oy:n kokous/juhlatilat sekä yhteyteen kuuluvat tilat.

Vuokraukseen sisältyy oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön.

Vuokra-aika
Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti.

Varausmaksu

Varausmaksusta voidaan sopia erikseen.

Maksu- ja peruutusehdot

Asiakkaan saatua varausvahvistuksen ja laskun, asiakas huolehtii maksun/loppumaksun suorituksesta eräpäivään mennessä.

Varausta on mahdollista siirtää yhden kerran ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan viikkoa ennen tilaisuuden alkamista. Tilaisuuden siirto on maksuton.

Mikäli tilaisuus peruuntuu ja siihen on aikaa alle kaksi viikkoa, on vuokraajalla oikeus veloittaa vuokrahinta kokonaisuudessaan, ellei toisin ole sovittu.

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Onnen Laineet Oy:llä on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada mahdollisesti etukäteen maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Sopimuksen siirto
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu
Tilavuokraan sisältyy mahdollinen tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon tai miten on sovittu. Vuokranantaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja.
Omien kalusteiden/laitteiden tuomisesta juhlatilaan on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa.
Juhlatiloja voi koristella käyttämällä nauloja tai niittejä. Naulat ja niitit, sekä koristelut on poistettava juhlien jälkeen sovitussa ajassa.

Kokoukset
Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle, kalustus sekä peruskokousvälineet (valkokangas ja videotykki).

Tiloihin tutustuminen
Tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovitulla tavalla ja sovittuna aikana.

Liikennejärjestelyt
Pysäköintialue sijaitsee tilojen vieressä. Myös tien toiselle puolelle voi jättää tarvittaessa autoja.

Tiloihin pääsy ja yleinen järjestys
Avain tullaan antamaan erikseen sovittuna aikana. Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä tilojen lukitsemisesta ja mahdollisen avaimen palauttamisesta.

Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Onnen Laineiden tiloihin.

Onnen Laineet Oy:llä, tai sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Mikäli häiriökäyttäymistä ilmenee ja paikalle joudotaan hälyttämään poliisi, vartija tai tilan omaa henkilökuntaa veloitetaan tästä 100 €. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokraehtoja ei noudateta.

Ruoka ja juomat
Onnen Laineet Oy:n juhlatiloissa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omat tarjoilut ovat sallittuja. Alkoholijuomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu. Onnen Laineet Oy:llä ei ole anniskeluoikeuksia, jolloin alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä.

Keittiö
Vuokralaisen käytössä on Laurin lato juhlatilan yhteydessä oleva keittiö. Vuokralainen vastaa keittiön siivouksesta ja järjestyksestä. Tiloissa olevat astiat eivät kuulu vuokraukseen, ellei erikseen ole sovittu. Keittiön laitteiden ja pintojen tulee vuokra-ajan päättyessä olla siistit. Mikäli tästä aiheutuu vuokranantajalle lisätyötä tai astioita/laitteita rikkoutuu tai katoaa, vuokralainen sitoutuu korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. Vuokralaisen käytössä on myös tarvittaessa tien toisella puolella oleva talouskeittiö, josta voi hakea mm. vettä. Onnen Laineet Oy:llä on käytössä kaivovesi.

Catering-palveluyritys vastaa käyttämänsä keittiön asianmukaisesta käytöstä ja siivoamisesta.

Siivous
Siivousta koskevista aikarajoista sovitaan tapauskohtaisesti vuokrattaessa.

Vuokralainen huolehtii vuokraamiensa tilojen ja ulko-ovien läheisyydessä olevien alueiden siivouksesta (esim. roskat, rekvisiitat, pullot/tölkit, tupakantumpit). Roskat tulee koota jätesäkkeihin ja viedä ulkona oleviin jäteastioihin, mikäli ei muuta ole sovittu. Vuokralainen huolehtii tyhjien pullojen/tölkkien kierrätyksestä viemällä ne mukanaan vuokra-ajan päättyessä tai kerää tölkit ja pullot esim. jätesäkkiin, ellei muuta ole sovittu. Lisäksi tilassa käytössä olleet kalusteet tulee järjestää takaisin perusmuotoon. Vuokranantaja vastaa lattiapintojen ja wc-tilojen siivoamisesta.

Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat. Tilojen tulee olla luovutettaessa takaisin lukittuna sekä sovitussa palautuskunnossa, jotta tiloihin päästään tekemään loppusiivous vuokranantajan toimesta.

Mikäli vuokralaiselta edellytettyä siivousta ei ole tehty sovittuun aikarajaan mennessä, veloitetaan siivouksen laiminlyönnistä 80 €.

Paloturvallisuus ja vesivahingot
Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan piha-alueella siten, ettei siitä aiheudu haittaa. Tupakantumpit laitetaan niille varatuille astioille eikä niitä saa heittää ympäristöön.

Kynttilöiden käyttö sisätiloissa valvottuna on sallittua. Ulkotulia käytettäessä tulee ne sijoittaa vähintään kahden (2) metrin päähän rakenteista ja rakennuksen seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa kasvillisuudelle tai irtaimistolle. Ulkotulet tulee sammuttaa tilaisuuden päättyessä. Vuokralaisen tulee noudattaa paloturvallisuuden osalta erityistä huolellisuutta.

Tiloissa on palosammuttimet.

Mahdollisen putkirikon, vuodon tai vesivahingon sattuessa tulee vuokralaisen ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan.

Muuta huomioitavaa
Rikkoutuneista rakenteista/kalustosta sekä Onnen Laineille aiheutuvasta ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen. Omia kalusteita/laitteita käytettäessä on huolehdittava, etteivät ne vaurioita tilojen rakenteita (seinät, lattiat, katot).
Onnen Laineet Oy ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Pidätämme oikeudet juhlatilan ehtojen muutoksiin.

Onnen Laineet Oy
Harvalantie 340
29790 Tuorila
p. +3584497 3338
sp. info@onnenlaineet.fi